Stuivertje wisselen of crisisproof?

Europa en de Verenigde Staten lijken de crisis voorbij. Consumentenvertrouwen en werkgelegenheid trekken weer aan.

Hoe anders is het op het zuidelijk halfrond.
Spraakmakende Zuid-Amerikaanse landen, zoals Venezuela, Argentinië, Brazilië, Suriname zijn allemaal negatief in het nieuws, de laatste tijd. Het lijkt wel alsof er een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Toen het in Europa en de USA economisch slecht ging, ging het economisch veel beter met de landen in Zuid Amerika. Nu zijn ze van stuivertje gewisseld en ligt de economische zwarte piet nu weer op het zuidelijk halfrond.

Brazilië, eens het wonderkind van Zuid Amerika en opgenomen in de zogenoemde groep van sterk opkomende economieen, de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) is nu één van de zorgenkindjes van internationale financiële instellingen, Zoals het IMF en de wereldbank.

Argentinië, het land van de Tango, waar de recessie diepe gaten heeft geslagen in deze op zichzelf redelijk welvarende staat.

Venezuela, dat door de lage olieprijs en haar anti USA-houding helemaal diep in de verdrukking is gekomen.

De gemene deler van de problemen in deze landen is vaak mismanagement van de regering en corruptie. Uiteraard speelt de corruptie ook ons land Suriname parten.
Met de kwakkelende economie, heb je alle ingrediënten voor een economische teruggang in Zuid Amerika in het algemeen en Suriname in het bijzonder.
Maar het doemscenario, dat Suriname de kant van Venezuela opgaat, van lange rijen wachtenden voor een lege supermarkt, vaak gepaard gaande met plunderingen van deze supermarkten tot gevolg en grote volksopstanden tegen de regering is uitgebleven.
Weliswaar zie je in Suriname nu wat vaker Chinese supermarkten leegstaan of sneller van eigenaar veranderen. Maar dat heeft meer te maken met de hoge aflossingen, die de eigenaren moeten doen om een dergelijke supermarkt te kunnen bekostigen.

In de vorige nieuwsbrief, gaf ik al aan, dat Suriname nu ook in een recessie zit, maar, dat haar bevolking er redelijk goed mee om weet te gaan.
Want gek genoeg merken we er vrij weinig van. Ondanks een geconstateerde importkrimp van goederen wordt ogenschijnlijk net zo veel uitgegeven aan horeca en levensmiddelen als voor de crisis in Suriname. Is Suriname crisisproof of wordt Suriname in het kielzog meegezogen door de andere Zuid Amerikaanse landen in hun economische malaise.
Mijn persoonlijke mening is, dat het Suriname op haar eigenzinnige manier crisisproof is. De enkeling daargelaten, die tussen wal en schip valt, is het ondanks de economische teruggang nog steeds goed toeven in Suriname. De kosten van levensonderhoud stijgen weliswaar. Maar nog steeds kan je voor een naar Nederlandse maatstaven bescheiden bedrag een bouwperceel kopen of een huis laten bouwen.
Suriname blijft genieten………