Suriname, het land van milk and honey…de crisis voorbij of schone schijn?

Nadat vele voorspellingen en enkele doemscenario’s de revue hebben gepasseerd, is het tijd om weer met beide benen in de realiteit te staan.
Macro-economisch gaat het inderdaad niet goed met Suriname. Het begrotingstekort neemt toe. De economie groei is ten einde gekomen en in sommige sectoren spreekt men zelfs van een krimp. De staatsschulden stijgen en in het buitenland geld lenen kost de Surinaamse staat een behoorlijke rente.
Micro-economisch merken we alleen aan het tekort aan vreemde valuta en de stijgende prijzen, dat het niet goed gaat met de economie.

Al zijn er, in het kader van door het IMF opgelegde, bezuinigingen doorgevoerd bij de overheid, welke forse besparingen op de uitgaven van de overheid teweeg zullen brengen, het doemscenario van extreme verpaupering bij de bevolking, hebben de bezuinigingen ook niet teweeggebracht. Dit komt door, het door Surinamers uitgevonden begrip, “hosselen”. Dit komt nu nog sterker naar voren.

Er wordt meer gehosseld om aan extra inkomen te komen, waardoor de binnenlandse particuliere uitgaven niet dusdanig veel zijn afgenomen, dat je kan spreken van vergrootte armoede in het land door het gebrek aan koopkracht.

Tuurlijk zal er altijd een groep zijn die buiten de boot valt.

Maar de Surinamer is vindingrijk, leergierig en sprokkelt op zijn of haar manier met het hosselen toch een inkomen bij elkaar om toch rond te komen.

Dit zie je in alle private sectoren terugkomen, in de landbouw, visserij en veeteelt. Waar wel de klad in gekomen is, zijn de Chinese supermarkten. Waar er vroeger de ene Chinese supermarkt na de andere uit de grond werd gestampt, zijn er nu veel supermarkten te koop aangeboden of zelfs leeg komen te staan, in afwachting van een nieuwe Chinese gelukszoeker. Dit is echter veelal te wijten aan de stringente terugbetalingseisen en hoge rente op de bouwlening, die de Chinese ondernemer moet betalen en een te rooskleurige weergave aan deze Chinese ondernemers van de binnenlandse Surinaamse markt. Veel van deze zaken zijn gebouwd in de tijd, van een grote economische groei in Suriname, terwijl het in de rest van de wereld slechter ging.

Nu de rollen lijken omgedraaid, zie je, dat de Chinese ondernemers hier niet op in hebben gespeeld. Zonder noemenswaardige financiële buffer, kunnen ze de broekriem niet aandraaien en proberen ze hun zaak te verkopen of door te geven aan de veelal Chinese kredietverstrekker.

De vraag: “Suriname, de crisis voorbij of schone schijn” is niet eenduidig te beantwoorden. Zoals zo veel zaken in het leven is het antwoord niet zwart of wit, want juist het hosselen speelt zich af in een grijs gebied, waardoor deze informele economische activiteit moeilijk te meten is aan de hand van gangbare economische maatstaven. De enige conclusie die genomen kan worden, is het feit, dat ondanks de minder rooskleurige economische situatie, Suriname haar naam van het land van njang dringi prisiri nog altijd waarmaakt.

Doorgewinterde horeca ondernemers hebben dit ook al lang gezien en blijven investeren in hun horeca activiteiten. De vorig jaar geopende South Square Plaza op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg is naar eigen zeggen van de eigenaar, een van de grootste horecagelegenheid van Zuid-Amerika geworden, met een grote diversiteit aan eetstijlen, is hier het meest uit het oog springende voorbeeld van.

Nee, of de economie van het land Suriname nou goed of minder goed loopt, in Suriname blijft het goed toeven. Het land van milk and honey is Suriname niet, want niet iedereen heeft het goed, maar Suriname is wel the next best thing to the land of milk and honey, zonder natuurrampen, de tolerantie onderling tussen de bevolkingsgroepen en het heerlijke klimaat.