Tijd in Suriname
Tijd in Nederland

Overige Diensten

Perceelkaart / Perceel ID

Heeft u een perceel of woning maar nog geen perceel id? Vraag deze dan nu aan.

Taxatie registergoed

Heeft u een perceel en of woning waarvan u nog geen taxatierapport van heeft?

Stukken opvragen

Bent u, eigendoms stukken kwijt? Perceelkaart, Hypothecaire uittreksel (GLIS Uitreksel) of andere stukken.

Overdracht service

Heeft u al een koper voor uw perceel of woning maar weet u niet waar u moet beginnen? Geen enkel probleem.

Schoonmaak perceel

Heeft u een perceel of bouwkavel dat moet worden ontdaan van hoog wiet? Is uw perceel volledig begroeid met struiken of staan er hoge bomen op uw perceel?

Perceel locatie

Weet u niet waar uw perceel exact ligt? Intervast kan de locatie van uw kavel achterhalen.

Foto service

Wilt u ook mooie lucht foto's van uw woning of uw perceel?

Schuttingbouw

Wilt u ook uw perceel / woning omrasteren met een goede schutting?

Stichting oprichten

Heeft u een woning of perceel in Suriname en wilt u het juridisch zo goed mogelijk voor nu en de toekomst regelen?

Renovatie

Bent u de eigenaar van onafgebouwde woning of moet uw woning nodig gerenoveerd worden?

Innovatietechniek

Intervast Innovatietechniek N.V. is onze nieuwe bedrijfstak in Suriname, waarmee wij een boost willen geven aan het inzetten van nieuwe technieken

Beheer en verhuur

Optimaal beheer van uw vastgoed is cruciaal voor waarde behoud van uw investering.

Contact

Locatie

Van Marumstraat 43
2562 LR Den Haag

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen en tips? Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Uiteraard kunt u uzelf altijd weer afmelden.